Българската аутсорсинг асоциация, носеща вече ново име AIBEST се запозна с Промочек Free Time&Shopping. - ПРОМОЧЕК

Българската аутсорсинг асоциация, носеща вече ново име AIBEST се запозна с Промочек Free Time&Shopping.

Българската аутсорсинг асоциация, носеща вече ново име AIBEST се запозна с Промочек Free Time&Shopping.

Бяха договорени специални условия за членовете на AIBEST, които ще могат приоритетно да осигурят възможност на своите служители да използват Promocheck System и по този начин да увеличат покупателната им способност.

AIBEST изпратиха информация за Промочек Систем на своите членове. По този начин те помогнаха както на работодателите и служителите на членуващите фирми, така и на Promocheck System да достигне до хората, за които е предназначена.

Разгледайте чековете в книжката тук.