Правила за ползване на Промочек - ПРОМОЧЕК

Правила за ползване на Промочек

  1. Промочек се показва в съответния Промообект, при поръчка/избор, преди да е отпечатан касов бон. Ако се покаже след фиксализирането на покупката, то Промоекстра–та може да бъде отказана, а Промочека да се ползва при следваща поръчка;
  2. Приносителят на Промочек ползва Промоекстра-та;
  3. При една покупка/поръчка, може да се ползва само 1 (един) Промочек за съответния обект;
  4. Промоекстрите / отстъпките не могат да се сумират/ натрупват на база брой Промочекове;
  5. Промоекстрите/ отстъпките не се отнасят до вътрешни акции на Промообекта,  като промоции,  разпродажби, Happy Hours и други. В такива случаи, Приносителят на Промочек избира от кое да се възползва;
  6. Промочекове, които включват безплатен подарък или Промоекстра, се ползват само при извършване на покупка / поръчка в съответния обект;
  7. При отказ за предоставяне на отстъпка или подарък в даден обект, Приносителя на съответния Промочек има право да откаже поръчката/ покупката, ако тя не е консумирана;
  8. При неаргументиран отказ, противоречащ на правилата на Промочек, за ползване на Промоекстра, Приносителя е длъжен да информира Издателя за съответния обект и проблем.