Стани разпространител на Промочек - ПРОМОЧЕК

Стани разпространител на Промочек

Разпространители на Промочек могат да бъдат юридически и физически лица. Сключва се договор за разпространение, в който се описват условията на сътрудничество с Издателя. Разпространителите трябва да имат осезаем човекопоток в обектите си на предлагане.

Примерни подходящи разпространители:

Варна Лято Север/ Юг
 • каси за различни сметки;
 • салони за красота;
 • change бюра;
 • каси за билети;
 • магазини;
 • РЕП будки;
 • пунктове за залагания;
 • рецепции;
 • бензиностанции;
 • търговски агенти;
 • такси компании;
 • промоутърски фирми;
 • управители на блокове/ входове;
 • други.
 • туроператори;
 • апарт и хотелски администрации;
 • екскурзионни бюра;
 • change бюра;
 • туристически info центрове;
 • тур. атракциони;
 • билетни центрове;
 • подходящи заведения;
 • РЕП будки;
 • Морска спасителна служба;
 • такси компании;
 • фирми за пропърти мениджмънт;
 • промоутърски фирми;
 • други.

При интерес да станете Разпространител на Промочек се свържете с нас на следните координати:

e-mail: info@promochecks.eu

тел. 0888/246 098

„ПРО ДИД“ ООД