Custom тарифа - ПРОМОЧЕК

Custom тарифа

ТАРИФА ЗА CUSTOM ТИРАЖ НА РИК
„ПРОМОЧЕК”
50 + 6 ЧЕКА ПО ИЗБОР
Валидност 31.12.2021 г.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Брандирани книжки:
– 500 бр. – 6 000 лв. + ДДС
– 1 000 бр. – 10 000 лв. + ДДС
– 2 000 бр. – 17 000 лв. + ДДС

    * При други тиражи, кратни на 100, се калкулира по най-близката от посочените единични цени.