Тарифа за брандиране - ПРОМОЧЕК

Тарифа за брандиране

ТАРИФА ЗА БРАНДИРАНЕ / ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМА НА
„ПРОМОЧЕК”
………………………………………………………………………………………………………..

Корична цена на Промочек Free Time&Shopping цена – 20 лв.

      I. Брандиране

    1. Лице и гръб (размери –лице 147мм/34мм, гръб – 147мм/82мм) 50бр. – 600 лв.

100 бр.(200 бр.) – 1100 лв. (2200 лв.)
300 бр. – 3300 лв.
400 бр. – 4300 лв.
500 бр. – 5100 лв.
1000 бр. – 10000 лв.

              2. Слагане фирмен чек:

50бр. – 60 лв.
100 бр. – 90 лв. 
200 бр. – 150 лв.

   II. Само брандиране/реклама – без закупуване и разпространение

 

лице (140mm/3,5mm)                           лице и гръб

 

500 бр.

2000 лв.

2500 лв.

1000 бр.

4000 лв.

5000 лв.

  Горепосочените цени са без ДДС.