BLD Bulgaria си осигуриха брандирани чекови книжки Promocheck Home&Techno

BLD Bulgaria си осигуриха брандирани чекови книжки Promocheck Home&Techno. Те са предназначени за техните клиенти – за да могат да се възползват от специалните отстъпки за обзавеждане и ремонт.

BLD Bulgaria е строително-инвестиционна компания, изцяло фокусирана върху изграждането на модерни, функционални и реализирани с високо качество жилищни проекти.

Част е от семейството на AG Capital – най-големият холдинг за недвижими имоти в България с 25 годишен опит.

Еmerchantpay си осигуриха чекови книжки Promocheck Free Time&Shopping София

emerchantpay си осигуриха чекови книжки Promocheck Free Time&Shopping София. Те са предназначени за техните настоящи и бъдещи служители – за да могат да се възползват от специалните отстъпки за пазаруване и забавление.

BMW M Car Sofia си осигуриха чекови книжки Promocheck Free Time&Shopping София.

BMW M Car Sofia си осигуриха чекови книжки Promocheck Free Time&Shopping София. Те са предназначени за техните клиенти – за да могат да се възползват от специалните отстъпки за пазаруване и забавление.

 

FIRST Имоти си осигуриха брандирани чекови книжки Promocheck Home&Techno.

FIRST Имоти си осигуриха брандирани чекови книжки Promocheck Home&Techno. Те са предназначени за техните клиенти – за да могат да се възползват от специалните отстъпки за обзавеждане и ремонт.